Privacy-verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat makelaarFRANK het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. makelaarFRANK verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die makelaarFRANK heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

makelaarFRANK begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft makelaarFRANK kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door makelaarFRANK zijn te vinden in onderstaand bestand. 

AVG verklaring

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden

Neem contact op